doğal sayılarda basamak ve bölükler konu anlatımı

2009-12-05 09:55:00

DERS: MATEMATİK

KONU:Doğal Sayılarda Basamak ve Bölükler

NASIL YAPACAĞIZ?

Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.

1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.

2. Üç,dört,beş ve altı basamaklı dört sayı oluşturunuz.

  1. Oluşturulan sayıların her birinin bölüklerini tabloda gösteriniz.
  2. Oluşturulan sayıların her birinin sayı değerlerini tabloda gösteriniz.
  3. Oluşturulan sayıların her birinin basamak değerlerini tabloda gösteriniz.
  4. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanabilirsiniz.
  5. Ödevinizi kalemle yazabilirsiniz.
  6. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
  7. Çalışmanıza bir kapak hazırlayınız.
  8. Çalışmalarınızı iki hafta içinde teslim ediniz.
  9. Yaptığınız çalışmanın sonucunu sınıfta arkadaşlarınıza sözlü olarak sunabilirsiniz.
  http://www.maviokul.com/performans-odevleri/4-sinif-performans-odevleri/3786-4-sinif-matematik-performans-odevi-dogal-sayilarda-basamak-ve-bolukler.html
DOĞAL SAYILARDA TEMEL KAVRAMLAR

Çoklukları sayma işleminde kullandığımız 1, 2, 3, 4...n... sayılarının her birine sayma sayıları denir.Sayma sayıları kümesi;

S = { 1, 2, 3, .....} şeklinde gösterilir.

Sayma sayıları kümesine " 0 " (sıfır) sayısı katılarak elde edilen kümeye doğal sayılar kümesi denir ve bu küme N ile gösterilir. O halde;

N = { 0, 1, 2, 3, .....} dır.

Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Onluk sayma sisteminde kullandığımız rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dur. Bu sayılara bir basamaklı doğal sayılar denir.

ARDIŞIK DOĞAL SAYILAR

1, 2, 3, 4, .... gibi birbirini takip eden sayılar ardışık doğal sayılardır. Ardışık iki doğal sayı arasındaki fark 1'dir. Örneğin, 38 doğal sayısının ardışığı 38 + 1 = 39 doğal sayısıdır.

NOT : Birbini takip eden 1, 3, 5, ... gibi sayılar ardışık tek doğal sayılardır. Birbini takip eden 0, 2, 4, ... gibi sayılar çift doğal sayılardır. Ardışık tek doğal sayılar ve ardışık çift doğal sayılar arasındaki fark 2'dir.


SAYI DOĞRUSU VE ARADA OLMA
Doğal sayılar arasındaki ilişkileri daha iyi görebilmek için onları bir doğru üzerinde gösteririz. Bu doğruya sayı doğrusu denir.
1 ile 6 doğal sayıları arasında 6 - 1 = 5 tane doğal sayı vardır.
2 ile 5 doğal sayıları arasında 5 - 1 = 3 tane doğal sayı vardır.

ONLUK SAYMA SİSTEMİ

Onluk sayma sisteminde { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 } kümesinin elemanları bulunur.
Basamak : Onluk sayma sistemindeki sayılarda, rakamların yazıldığı yere basamak denir. Basamaklar, sağdan sola doğru 10 ' un kuvvetlarine göre sıralanırlar.
Bölük : Sayıların kolay okunabilmesi için, basamaklar sağdan sola doğru, üçer üçer gruplara ayrılar. Bu grupların her birine bölük denir. Bölükler sağdan sola doğru; birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü ... diye adlandırılır.
Basamak Değeri : Rakamların sayı içinde bulunduğu basamağa göre aldığı değerlere rakamların basamak değeri denir.
Sayı Değeri : Rakamların sayı değeri içindeki değeri göz önüne alınmadan tek başına düşünülen değerine, rakamın sayı değeri denir. Örneğin 3677 saysının;

Basamak değeri:      3 . 1000 = 3000
                               6 . 100 = 600
                               7 . 10 = 70
                               7 . 1 = 7
Sayı değeri :     3
                         6
                         7

 

http://ogrenci.hacettepe.edu.tr/~zehrag03/dogal%20say%FDlarda%20temel%20kavramlar.html

65
0
0
Yorum Yaz
Genel Genel