8. Sınıf Testleri Çöz

2010-02-08 18:33:00

8. sınıf testleri , 8. sınıf testi çöz , test çöz , 8. sınıf testi , 8. sınıf testi çöz

 

8. Sınıf Türkçe Testi
1001- " Demir tavındayken dövülür deyip hızlıca gitti." Cümlesindeki fiilimsiler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortaç - Ulaç B) Ulaç - Mastar
C) Ulaç- Ulaç D) Mastar - Ortaç


1002- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir?

Bir anda nereden geldiği anlaşılmayan gürültüyle korkan çocuklar büyük bir panikle evlerine kaçıştılar.
Hiçbir şeyle değişmemelisin vatan sevgisini.
Sonunda o da hayatla barıştı.
Uzun yıllar özlemle yazıştılar.


1003- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ses düşmesi
---- yoktur?
A)----- İki gecedir uyku uyumuyorum.
B)----- Okulda hırsızlık olayları arttı.
C)------ Bu işten de alnımın akıyla çıktım.
D)----- İşimde oldukça ilerledim.

1004- Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi diğerlerinden farklıdır?
---- A) Öğretmenin sözlerinden sonra sınıftaki hiç kimseden ses çıkmadı.
- B) Toplumun isteklerine cevap vermek gerekir.
- C) Bunca yalandan sonra milleti nasıl inandıracaksın buna?
- D) Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir!

1005- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Çalışan insan her zaman kazanır.
B) Kardeşim koşarak yanıma geldi.
C) Arkadaşımızı saygıyla anıyoruz.
D) İzmit'e varınca onu göreceğim.
1006- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil vardır?

A) Arkadaşım zor da olsa İzmit'e vardı.
B) Çiçekler vazoya koymadan soldu.
C) Üç bardak suyla anca kandı.
D) Yolda gördüğüm dağların başı hep kardı.1007- Hırsızı kıskıvrak yakaladılar.

Cümle çatısı bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

etken-geçişli B) etken-geçişsiz
dönüşlü-geçişsiz D) edilgen-geçişsiz


1008- "Ak saçlı başını alıp eline
Kara hülyalara dal anneciğim
O titrek kalbini bahtın yeline
Bir ince tüy gibi sal anneciğim"

Şiirin kafiyesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Yarım kafiye B) Tam kafiye
C)Zengin kafiye D) Tunç kafiye

1009- "Herkes argın eve dönüyordu."cümlesi yükleme sorulan hangi soruları cevaplandırmaktadır?

A. Kim, nasıl, nereye?
B. Niçin, nasıl, nerede?
C.Ne kadar, ne, niçin?
D. Ne, nasıl, ne kadar?

1010- Aşağıdakilerden hangisi sıralı bir cümledir?

A. Adam oturduğu yerden kalktı.
B. Yarışmada derece almışlar.
C. Yüzü sararmış, elleri titriyordu.
D. Sınav heyecanı hepimizi sardı.


1011- "Rıhtımda her zaman oturduğu yeri tanıyamadı;çünkü..... ....."Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?

Artık zaman çok geçti.
Yanındaki büyük yere geçmişlerdi.
Büyük değişiklikler yapılmıştı.
Tanıdık kimse görmemişti.
1012- Dere boyu saz olur,
Gül açılır yaz olur;
Ben yârime gül demem,
Gülün ömrü az olur.

Yukarıdaki dizelerde redifi oluşturan sesler hangi seçenekte verilmiştir?

az

-z

az ol-

olur

1013- "1917' de Zile' de doğan Cahit KÜLEBİ şiirlerinde Anadolu insanının yaşamını, acılarını doğa ve toplum ilişkilerini yansıtmıştır. Halk şiirinin kaynaklarından yararlanmıştır. Yalın bir anlatımı vardır ..."

Yukarıdaki paragraf hangi yazı türünden alınmıştır?

Biyografi
Röportaj
Öz yaşam öyküsü
Hatıra

1014- "Hayat bir aynadır, güler yüzle bakarsanız o da güler." Cümlesindeki hangi unsur kendisine benzetilendir?

İnsan
Ayna
Hayat
Güler yüz


1015- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil yoktur?

A) Bu malların satışı dün yapıldı.
B) Gülmek sağlık için faydalıymış.
C) Ben çağırmadan gelme demedim mi?
D) Boş zamanlarımda gezmeyi severim.

1016- 'Eski günleri hatırlayınca ihtiyar kadın,resimlere bakakaldı.'
Cümlesinde fiilin türü nedir?

A) Yeterlik
B) Tezlik
C) Yaklaşma
D) Sürerlik

1017- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soru anlamı adılla sağlanmıştır?

Bu saatte beni kim aradı?
Soruyu hangi yolla çözdün?
Bunları nasıl düşünmezsin?
Niçin bize yalan söyledin?

1018- "Çevre sağlığı çok büyük bir sorundur."

Tümcesindeki ad tamlamasının çeşidi hangisidir?

Takısız ad tamlaması
Belirtisiz ad tamlaması
Belirtili ad tamlaması
Zincirleme ad tamlaması


1019- "Fiillere "-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş" ekleri getirilerek oluşturulan ve cümlede sıfat veya adlaşmış sıfat olarak kullanılan sözcüklere sıfat fiil denir."
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat olarak kullanılan bir sıfat fiil vardır?

A) Yaralılara acil müdahale etmeliyiz.
B) Yere düşenler bir hamlede kalkarak cepheye koşuyorlardı.
C) Daha konuşulacak çok şey var.
D) Gelecek günler neler getirir bilinmez.

1020- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi zarf tümleci olarak kullanılmıştır?

Gülerek yanıma gelen çocuk, onun kardeşiydi.
Sevincinden hoplaya zıplaya yanıma geldi.
Yerinden kalkıp onu selamlayan kişi sen miydin?
Unuttuklarımız, bizi mutlaka hatırlar.

1021- Atasözleri ve özdeyişler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Kısa ve özlü sözlerdir.
Atasözleri kalıplaşmıştır.
Söyleyenleri belli değildir.
Ders verirler ve bir gerçeği ifade ederler

1022- "Çıkmak" fiilinin şimdiki zaman 2. çoğul kişisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) çıkıyorsak B) çıkıyorum
C) çıkıyorlar D) çıkıyorsunuz

1023- Aşağıdakilerden hangisi, belirtili isim tamlamasıdır?

A) pencere camı B) ağacın dalları
C) uçak yolculuğu D) çiçek bahçesi
1024- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Günlüğü anıdan ayıran en önemli özellik, günlükte yaşananların günü gününe anlatılmasıdır.
B) Roman, öykü, masal gibi türler olaya; fıkra, deneme, makale ise düşüncelere dayanır.
C) Biyografi yazarın kendi hayatını, otobiyografi ise başkasının hayatını anlattığı yazı türüdür.
D) Öykülerde serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır.


1025- Bütün zamanlarını içine alan zaman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görülen geçmiş zaman
B) Geniş zaman
C) Öğrenilen geçmiş zaman
D) Gelecek zaman
CEVAP ANAHTARI ( 1001/1025)
1001 C 1011 C 1021 C
1002 B 1012 D 1022 D
1003 B 1013 A 1023 B
1004 A 1014 B 1024 C
1005 C 1015 C 1025 B
1006 D 1016 D
1007 A 1017 A
1008 B 1018 B
1009 A 1019 B
1010 C 1020 B
1026- Aşağıdaki atasözlerin hangisinde sıfat-fiil yoktur?

A) Gün doğmadan neler doğar.
B) Akacak kan damarda durmaz.
C) İşleyen demir ışıldar.
D) Çıkmadık candan ümit kesilmez1027- Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almıştır?

A) Kimsenin yardımına ihtiyacı yokmuş
B) Kelebeklerin ömrü çok kısadır.
C) Bu yazarın kitaplarını çok beğeniyorum.
D) Açlıktan karnım zil çalıyor.
1028- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiiimsi vardır?

a-) Çıktığım yolculuklar dünyamı değiştirdi.
b-) Her adımımızı düşünerek atmalıyız.
c-) İstanbul'a geleli yaşamım bir hayli değişti.
d-) Bu konuda onun fikrini almadan hareket etmeyin.

1029- Aşağıdaki deyimlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

a-) Canına yetmek
b-) Canını dişine takmak
c-) Bıçak kemiğe dayanmak
d-) Canına tak etmek

1030- Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda hangisi paragrafın ilk cümlesi olur?

Hatta halk arasında hikâye denilince masal akla gelir.
Halk hikayeleri ile masallar arasında benzerlikler vardır.
Masallar genellikle düz yazı biçimindedir.
D)Halk hikâyelerinde ise nazım ve nesir iç içedir.


1031- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur?

Acaba hangi gün tiyatroya gitse B) Bütün güzelliği iyiliği midir?
C) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz D) Saçınızdaki tokayı çıkaracak mısınız?


1032- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmıştır?

a) Dün akşam eve geç gittim.
b) Yarın İstanbul'a gidiyorum.
c) Karşıdan gelen kişi Ahmet mi?
d) Yaz gelince her yer cıvıl cıvıl oluyor.


1033- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır?

a) Kitap en iyi arkadaştır.
b) Dost kara günde belli olur.
c) Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.
d) Sakla samanı gelir zamanı.1034- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gizlidir?

Bir sürü ansiklopedi karıştırdım.
Eskiden çok kar yağardı.
Son yıllarda denizlerde büyük depremler oluştu.
Nasrettin Hoca nüktedan bir insandı.

1035- Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi isim tamlaması biçiminde oluşmuştur?


İmambayıldı
Hanımeli
Kırıkkale
Sivrisinek

1036- "Okulun duvarı dün akşam boyandı." Cümlesinin çatısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etken-geçişli B) Dönüşlü-geçişsiz

C) Edilgen geçişsiz D) İşteş-geçişli


1037- "Beni bir hafta oyaladı." Cümlesindeki kelimelerin çeşidi hangi seçenekte sırayla verilmiştir?

Zarf, zamir, zarf, fiil
Zamir, sıfat, zarf, fiil
Zamir, sıfat, isim, fiil
Zarf, sıfat, isim, fiil


1038- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük, soyut anlam kazanmıştır?

Mavi gökyüzüne baktı.
Genç kız, tatlı tatlı bakıyordu.
Okuduğu kitapların isimlerini bir yerlere not eder.
Otobüsteki yolcular derenin kenarında mola verdiler.


1039- "Buradan ayrılan bayan, okul müdürünü az önce arıyordu." Cümlesinin ögeleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) dolaylı tümleç, nesne, zarf tümleci, yüklem
B) özne, nesne, zarf tümleci, yüklem
C) özne, zarf tümleci, nesne, yüklem
D) nesne, özne, zarf tümleci, yüklem
1040- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne vurgulanmıştır?

a) Bu soruları sen çöz.
b) Eve geldiğinde suratı beş karıştı.
c) Sözünde durmayı ne zaman öğreneceksin?
d) Yürürken ayağı taşa takılmış.

1041- Aşağıdaki cümlelerden hangisi kuruluşu yönünden diğerlerinden farklıdır?

a) Bir süre hayran hayran izledi bu geniş ovayı.
b) Bütün insanlar göç etmişti bu küçük kasabadan.
c) Hiç de güzel değildi dün izlediğim film.
d) Onun bizi destekleyeceğini sanmıyorum.

1042- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil yoktur?

Çalışmaktır her işin başı.
Geçmiş günler ne kadar güzeldi.
Her gün kitap okuyorlar.
Geçen gün sizi aramıştık.


1043- Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi yoktur?

Akacak kan damarda durmaz.
Damlaya damlaya göl olur.
Sakla samanı gelir zamanı.
Üzüm üzüme baka baka kararır.

1044- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Sandığın içinde top top ipek kumaşlar vardı.
B) Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur.
C) Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu ağlardım.
D) Kendisini davet etmiyen arkadaşlarına kızdı

1045- Uzun zaman işsiz güçsüz dolaştıktan sonra bir gün köprü üstünde giderken intiharın cesaret mi korkaklık mı olduğunu kendi kendime düşünmüştüm. O sırada biri koluma yapışmıştı. Okul arkadaşımdı. Tanımıştım; ama adını anımsayamamıştım... Birlikte yürümeye başladık. Eski günleri andık
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) İntihar etmenin korkaklık mı cesaret mi olduğunu düşünmüş
B) Okul arkadaşıyla karşılaşmış
C) Birlikte eski günlerden konuşmuşlar
D) Eski günlerin çok özlendiğine
1046- Aşağıdaki şiirde hangi duyguya yer verilmiştir?

"On yıldır ayrıyım Kına Dağı'ndan,
Baba ocağından yar kucağından,
Bir çiçek dermeden sevgi bağından,
Huduttan hududa atılmışım"

a) Ayrılık b) Özlem c) Kahramanlık d) Ak

1047- Hangisinde fiilimsinin çeşidi farklıdır?

a) Yazma becerisi küçük yaşta kazanılır.
b) Şiir yazmak bir yetenek işidir.
c) Onun konuya bakış açısı herkesten farklıydı.
d) Çalışmadan başaramayacağını biliyordu.

1048- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi bulunmamaktadır?

A) Koşarak sınıfa girdi.
B) Koşan öğrenciyi gördüm.
C) Yürüyüş eşyalarını gösterir misin bana?
D) Sınıftan çok fazla gürültü geliyordu.

1049- "Dostlar beni hatırlasın." Dizesindeki fiilin çatısı için hangisi söylenebilir?

A) Etken- Geçişli
B) Edilgen- Geçişli
C) Dönüşlü- Geçişsiz
D) Etken- Geçişsiz.

1050- Hangi cümle ad cümlesidir?

A) Bugün çok hızlı.
B) Yaya gitti.
C) Hızla uzaklaştı.
D) Çok ilgilendi.CEVAP ANAHTARI ( 1026/1050)
1026 A 1036 C 1046 A
1027 C 1037 C 1047 D
1028 A 1038 B 1048 D
1029 B 1039 B 1049 A
1030 B 1040 A 1050 A
1031 C 1041 D
1032 D 1042 C
1033 A 1043 C
1034 A 1044 D
1035 B 1045 D

1051- Aşağıdaki cümlelerden hangisi basittir?

A) Gelince anladı.
B) Okuyarak geçti.
C) Hava bugün açıldı.
D) Görünce sevindi.

1052- "Dün izlediğim film oldukça güzeldi." Cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) güzeldi.
B ) film oldukça güzeldi.
C ) izlediğim
D ) oldukça güzeldi.

1053- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem işteş çatılıdır?

A ) Sorularımızı yanıtlamaktan kaçındı.
B ) Çalışmanızı bitirince yanıma gelin.
C ) Sizinle geçen yıl bir sergide tanışmıştık.
D ) Çiçekler ne güzel kokuyor.


1054-
"Coşmuş yine uzak bir aşkın uzak hatırasıyla,
Aksetti uyanmış tepelerden sırasıyla,
Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi;
Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi."
Yahya Kemal BEYATLI

Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?

Türemiş fiil
Basit fiil
Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil
Kurallı birleşik fiil


1055- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?

Çevresindekileri imrendiren bir güzelliği vardı.
Hafta sonu iyi bir kursa yazıldı.
Günlerini kitap okuyarak geçiriyordu.
Ben aşkımla bahar getirdim sana.


1056- I - Arpa eken buğday biçmez.
II - Serçeden korkan darı ekmez.
III - Rüzgar eken fırtına biçer.
IV- Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına.
V - Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

Yukarıdaki atasözlerinden hangileri anlamca birbirine yakındır?

A ) I-II-V B ) I-III-IV C ) I-II-III D) II-III-V


1057- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişsizken geçişli ( oldurgan ) yapılmıştır?

Hafta sonu evi boyattı.
Bahçedeki zararlı otları toplattı.
Bir saat boyunca kitap okuttu.
Onun durumu hepimizi endişelendirdi.


1058- Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ek- eylem değildir?

a) Senin dünyada eşin benzerin yoktur.
b) Hayatta en yüce duygu sevmektir.
c) Benim amacım sonuca bir an önce ulaşmaktır.
d) Bir an önce oraya varsın.


1059- Aşağıdakilerden hangisi "endişe" içermektedir?

a) Bu yıl pamuğa gereken değer verilmedi.
b) Herkes yağmurun yağmasını bekliyor.
c) Çiftçiler yağmurun yağmamasından şikayet ediyor.
d) Acaba sınavı kazanabilecek miyim?


1060- Okumak bir toplumun her şeyidir. Fakat biz okumamız gereken,ancak çok az okuyan bir toplumuz. Okuyan,düşünen,düşünc e üreten bir toplum olmaya mecburuz. En gelişmiş ve güçlü toplumların,aynı zamanda en çok okuyan toplumlar olması bir tesadüf değildir. Demokrasinin en başarılı şekilde işlediği toplumların en çok okunan toplumlar olması da yine tesadüf değildir.

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okumak kültürü ve bilgiyi zenginleştirir
B) Bir milletin kalkınmasının yolu çok okumaktan geçer
C) Okuyan insanlar,okumayanlara göre her zaman başarılı olur
D) Tek başına okumak yetmez,düşünmeyi de öğrenmek gerekir1061- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem ilişkisi ötekilerden farklıdır?

A) Çocuk, bayramlıklarını giyindi.
B) Bayramda şiirler okundu.
C) Pencereler açıldı, evler temizlendi.
D) Bebeğin maması yapıldı.


1062- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş çatılı bir fiil yoktur?

A) Her geçen gün daha da fakirleşiyoruz.
B) Dallarda kuşlar ötüşüyor..
C) Yarın dışarıya çıkarken haberleşelim.
D) Bir tek sana güvenmiştim.


1063- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiilin yapılışı diğerlerinden farklıdır?

Olanlar karşısında donakaldık
Yemeği bir çırpıda yiyiverdi.
Kardeşim istediklerimi kabul etti.
Bu soruları kendisi çözebilir.


1064- Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı bakımından,nesnesine göre diğerlerinden farklıdır?

Birazdan evden çıkarım.
Emine kitapları getiriyor.
Eyvah, sular kesildi.
Çekip giderim buralardan.

1065- "Bir garip ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin."

Dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Yalnızlık
Hüzün
Özlem
Ölüm

1066- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil yoktur?

Sigara içmek sağlığa zararlıdır.
Doğruyu görmek hiç de zor değil.
Hepiniz beni dinlemelisiniz.
D) Olanları duyunca sinirlenecek.
1067- Aşağıdakilerden hangisinde sıfat - fiil vardır?


A) Oraya gidince beni arayacaksın.
B) Gitmek istemiyorum kardeşim.
C) Anlayışlı olmak zorundasınız.
D) Minareyi çalan, kılıfını hazırlar.


1068- "Bahçede iğde midir ?
Dalları yerde midir?
Her gördüğün seversin
Sendeki mide midir ? "
Bu dörtlük için , aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

a-) a-a-b-a biçiminde uyaklıdır .
b-) midir rediftir.
c-) de'ler tam uyaktır .
d-) 8'li ölçüsüyle yazılmıştır .


1069- "Güvenlik önlemleri arttırıldı." Cümlesindeki yüklemin çatısı hangisidir?

a) Edilgen
b) Etken
c) Geçişli
d) Dönüşlü


1070- "Bu yazar, en küçük ve en karışık olaylardan ilginç hikâyeler çıkarır. Bilirsiniz ki insan, yapısı gereği hep güzel şeyler ister. Bu yazar da buna bağlı olarak öykülerini acı sonla bitirmez. Öykülerinde sade bir dil kullanır; kişileri yöresel ağızlarıyla konuşturur........... ........... Öyküleri okurken hop oturur hop kalkarsınız."

Bu parçada anlam bütünlüğü dikkate alınarak boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?


a) Hikâyelerinde anlaşılır bir dil kullanır.
b) Çok canlı bir anlatımı vardır.
c) Konularını genellikle günlük olaylardan seçer.
d) Kişileri kendi ağız özelliklerinden uzaklaştırarak konuşturmaz.


1071-Aşağıdaki eklerden hangisi sıfat fiil eki değildir?

-ası
-an
-me
-ar
1072- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?

Verilen problemler tamamen çözülmüş
Okulun duvarları beyaza boyanmış
Boyama esnasında bazı camlar kırılmış
İşçiler cam kırıklarını toplamış


1073- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinden farklı bir eylemsi kullanılmıştır?

Sınava girenlere bir soru da ben sordum
O gelince hiç kimse soru sormadı
Enesini ummadığı bir anda gördü
Okunacak kitapları çantasına yerleştirdi


1074- "Günlük çalışmalarını hiçbir zaman aksatmaz" cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü sırası ile hangi seçenekte kullanılmıştır?

Sıfat-Fiil-Zamir- Çekimli fiil
İsim-İsim fiil-Çekimli fiil
İsim fiil-Zarf-Çekimli fiil
İsim fiil-Zamir-Çekimli fiil


1075- Aşağıdakilerden hangisi özne-yüklem ilişkisi yönünden farklıdır?

Olanları duyunca çok üzüldü.
Çay bardaklarında kaşıklar döndürüldü.
Sofranın işlemeli örtüsü masaya yayıldı.
Bu resim duvarda unutulmuştu.CEVAP ANAHTARI ( 1051/1075)
1051 C 1061 A 1071 C
1052 A 1062 D 1072 D
1053 C 1063 C 1073
1054 D 1064 B 1074 C
1055 A 1065 A 1075 A
1056 B 1066 C
1057 D 1067 D
1058 D 1068 D
1059 D 1069 A
1060 B 1070 B


1076- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf vardır?

A) Güçsüz kimselere yardım etmeliyiz.
B) Hâlâ temizliği bitiremedi.
C) Genç doktor hastayı muayene etti.
D) Küçük çocuk içeriye girdi.


1077- Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlamca olumsuzdur?

A) Aslında hiç de şansımız yok değildi.
B) Ev almayı istemiyor değildi.
C) Düne kadar onu görmüş değildi.
D) Güzel şeylerden hoşlanmayan biri değildi.


1078- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Rahatsız olduğunu duymamıştım.
B) Araba devrilince, yol gösteren çok olur.
C) Az önce geldi, hemen sizi aradık.
D) Bugün kimseyi beğenmeyenler yarın yalnız kalabilirler.


1079- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarffiil yoktur?

A) Kapıyı açınca onunla karşılaştık.
B) Buradan gideli iki yıl oluyor.
C) Konuşacak bir konu kalmamıştır.
D) İşini bitirmek için durmadan çalışıyor.


1080- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi koşul bildirmektedir?

A) Arkadaşlarıyla konuşurken kekeliyordu.
B) Farklı görüşleri de dinlemeden başarılı olamazsın.
C) Yolunu beklemekten düşmüştük.
D) Bizimle konuştukça açıldı.


1081- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi aldığı ekle geçişli olmuştur?

A) Komik davranışlarıyla kendini sevdirdi.
B) Polis sadece kamyonları durdurdu.
C) Elbisesini karşıdaki terziye diktirdi.
D) Sabahtan akşama kadar kardeşini bekletti.
1082- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur?

A) Yanında en çok yarım saat kaldım.
B) Bu incecik dev adamı ilk görüşümde hiç sevmedim.
C) Görgü kurallarına ters düşüyordu.
D) Tadına varmalısınız bu şiirlerin.

1083- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla aynı tür yapım eki almıştır?

A) Sazlıktan B) Sevgililer C) Basınçlar D) Birinciliği


1084- Diller, tıpkı ağaçlar gibi mevsim mevsim rengini kaybeder, ölü yapraklarını döker ve tazelerini açar. Dilin yaprakları sözcüklerdir. Herkesçe kullanılan çok canlı olan sözcük, bir süre sonra ölüden başka bir şey olmaz.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcüklerin canlı oluşu
B) Sözcüklerin zamanla ölmesi
C) Dilin olumlu gelişimi
D) Dilin sözcüklerden meydana gelişi

1085- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yapısı basittir?

A) Arkadaşlar, derste kulak kesilmiş.
B) Öğretmen hafifçe gülmeye başladı.
C) Bekliyor sonunda ne çıkacağını.
D) Öykü bitti, herkes anladı.
1086- Aşağıdakilerin hangisinde "kitap" sözcüğü sözde özne olarak kullanılmıştır?

A) Kitap, en iyi arkadaştır.
B) Kitap, ruhların dostudur.
C) Kitap, sessizce okunur.
D) Kitap, ülkemizin kültür kaynağıdır.

1087- Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargıdır?

A) Kitabın kapağı güzel olmuş, içeriği de ilginç.
B) TV'de iki sanatçı şiir üzerine söyleşti.
C) Yazar, bu romanda başarılı ruhsal çözümlemeler yapıyor.
D) Olay örgüsü sıkıcı ama betimlemeler sürüklüyor insanı.1088- O zaman başından aşkındı derdi.
Mermeri oyardı, taşı delerdi.
Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi?
Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi.

Bu dörtlükte kişileştirilen nedir?

A) Yolcu C) Su
B) Mermer D) Çeşme


1089- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek fiilin geniş zamanı eki almıştır?

A) Dün gece sana telefon eden bendim.
B) Bugün çok um.
C) Akşam film çok güzeldi.
D) Eda'nın en sevdiği yemek pilavmış.

1090- Aşağıdaki cümlelerin hangisi fiil çatısı yönünden diğerlerinden farklıdır?

Camları annemle beraber sildim.
O mektubu okuyunca çok duygulandı.
Ailem, her konuda beni destekler.
Sınıf güzelce temizlendi.

1091- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sürerlik birleşik fiili kullanılmıştır?


a) gidiverdim
b) yapabilirim
c) bakakaldım
d) düşeyazdım.
CEVAP ANAHTARI ( 1076/1100)
1076 B 1086 C 1096
1077 C 1087 B 1097
1078 C 1088 D 1098
1079 C 1089 B 1099
1080 B 1090 D 1100
1081 B 1091 C
1082 D 1092
1083 D 1093
1084 C 1094
1085 A 1095

8. sınıf testleri , 8. sınıf testi çöz , test çöz , 8. sınıf testi , 8. sınıf testi çöz

kaynak: muhteva.com

281
0
0
Yorum Yaz
Genel Genel